Logotyp unii europejskiej
Zadzwoń do nas: +48 731 130 730 | Rezerwacje w godz 9:00-18:00 drogą mailową

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekty UE

flag_yellow_low Leader Logo-STK-2PROW-2014-2020-logo-kolor

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BACHUS informuje, iż ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Bachus – zakup katamaranów elektrycznych”, której celem jest Poprawa dostępu mieszkańców i turystów do wysokiej jakości usług turystycznych i okołoturystycznych, w tym usług innowacyjnych.

Planuje się, iż dzięki realizacji projektu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachus powstanie wypożyczalnia zakupionych w ramach projektu katamaranów elektrycznych.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zestawienie znaków UE

„SŁAWOMIR PEK : OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BACHUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie odporności OW Bachus na kryzys wywołany pandemią COVID-19”

 Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych i proekologicznych. Efektem realizacji inwestycji będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Wartość projektu: 231 106,73 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 157 152,58 PLN